Προπτυχιακό μάθημα Επιλογής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ελεγκτική.

Η επιστήμη ελέγχου λογιστικών, χρηματοοικονομικών και οικονομικών καταστάσεων.

Ο έλεγχος των διαδικασιών, των λειτουργιών και η δημιουργία αντίστοιχου τμήματος, οργάνου και δομής προς όφελος της επιχείρησης. 

Ο έλεγχος ως μέσο καλύτερης διεκπεραίωσης διαδικασιών, εργασιακών σχέσεων, οικονομικής και διαδικαστικής διαφάνειας.