Ειαγωγή στο Μαρκετινγκ. Κατανόηση βασικών εννοιών.