ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ-ΚΜ - ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ - 3ου ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.